Nieuws

Scrum methode toepassen

woensdag, 18-2-2015  

Wat is de scrum methode? Dat is een vraag die wij regelmatig krijgen wanneer bedrijven of organisaties bij ons aankloppen. Scrum is een manier van werken, maar scrum is ook een filosofie en die kan worden toegepast bij het uitvoeren van verschillende projecten. Bedrijven werken allemaal zo met hun eigen methodes. Vaak zijn deze gebaseerd op een planning die vooraf wordt bepaald. In deze planning wordt rekening gehouden met tal van zaken. Aan de kleinste details wordt gedacht. Lange tijd werd dit gezien als de beste methode om een project succesvol uit te voeren, maar sinds de opkomst van nieuwe manieren van projectvoering zijn de meningen daar over verdeeld. De scrum methode heeft een heel andere basis. De laatste jaren zijn veel meer bedrijven en organisaties gaan werken met de methode, en niet onverdienstelijk. De scrum methode heeft namelijk haar vruchten afgeworpen bij tal van organisaties. Als u als bedrijf een project wilt uitvoeren volgens de scrum methode dan doet u daar verstandig aan, maar het is wel slim om een goede partij in te huren die u begeleid in het proces. Die partij, dat zijn wij. U kunt telefonisch contact met ons opnemen als u zich wilt laten informeren over de scrum methode. Ook kunt u zich direct online inschrijven. Hoe laat de scrum methode zich nu precies kenmerken? De methode laat zich in de eerste plaats kenmerken door een zelfsturende en samenwerkende kracht. Bij de methode is het de bedoeling dat samenwerking de basis vormt. Groepen die samen werken in korte cycli om een deelproduct op te leveren. Na iedere periode wordt er feedback gegeven zowel intern als extern. De leden van de groep maken kenbaar hoe ze de samenwerking hebben ervaren en waar er eventueel verbeteringen kunnen worden aangebracht in het proces. Voordelen van de scrum methode zijn talrijk. Maar we zullen er een aantal noemen die belangrijk zijn:

  • een verhoogde flexibiliteit van de deelnemers
  • snellere aanpassingen aan externe omstandigheden
  • snellere aanpassingen aan interne omstandigheden
  • een meer transparante werkwijze
  • leerzame en doorbrekende manier van werken

De scrum methode: open staan voor nieuwe prioriteiten

We zouden samenvattend kunnen zeggen dat teams die werken volgens de scrum methode, continue open staan voor nieuwe prioriteiten. Bij gebrek aan een vooropgezet plan, is alles continue mogelijk en dat maakt dat er op iedere veranderend situatie kan worden ingespeeld. Dat maakt dat een project zich vormt naar de omstandigheden en niet andersom. Op die manier is het waarschijnlijker dat er efficiënt wordt gewerkt. Nieuwe inzichten van zowel de klanten als de projectleiders zijn meer dan welkom, en dat is vaak niet het geval wanneer er wordt gewerkt met planmatige projecten. Bij een project dat wordt uitgevoerd volgens een bepaald plan is het namelijk zo dat de leden die aan het plan werken van nature graag vast willen houden aan dat plan. Daardoor zijn de betrokkenen minder flexibel in hun handelen en dat komt het eindresultaat vaak niet ten goede. Het vasthouden aan de plannen is een manier om controle uit te oefenen die de boel kan stagneren en dat is dan ook iets wat vaak gebeurt. Naast het feit dat dit minder snel leidt tot het beste resultaat is het ook waarschijnlijker dat er een hiërarchie ontstaat waarin meer kans bestaat op de vorming van conflicten. Wanneer er conflicten ontstaan binnen een project, dan leidt dat enorm af van de kernzaak, en dat is iets wat heel erg veel tijd kan kosten. Doordat de scrum methode is gebaseerd op samenwerking, en er heel erg veel tijd en aandacht wordt besteed aan deze samenwerking, heerst er vaak een meer harmonieuze sfeer die minder vaak leidt tot conflicten binnen de samenwerking. Het voornaamste doel is namelijk dat men gezamenlijk tot een succesvolle afronding van een project komt en dat is vaker het geval wanneer bedrijven gebruik maken van de scrum methode.

Scrum methode: de mindset

Bij de scrum methode wordt er gebruik gemaakt van een geheel andere mindset. Deze mindset wordt in de literatuur ook wel de ‘agile mindset’ genoemd. Deze mindset staat haaks op de plannende instelling waar we normaal mee werken en waar de meeste bedrijven en organisaties mee werken. Het idee is dat er voorafgaand aan het project geen plannen worden gemaakt. Doordat er niets wordt vastgelegd kunnen veranderingen makkelijk worden omarmd en dat is dan ook in essentie waar het om gaat. Bedrijven en organisaties die overgaan op de methode, zijn in het begin vaak sceptisch, maar eenmaal overgestapt op de methode, ondervinden zij vele grote voordelen. We kunnen zeggen dat bedrijven een meer flexibele houding aan de dag weten te leggen die voor meer succes zorgt. Als u als bedrijf interesse heeft in scrum, dan raden wij u aan om contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze trainingen kunnen worden gegeven in groepsverband. Voor meer details kunnen wij u zowel telefonisch als online aan meer informatie helpen. Hoewel veel bedrijven aanvankelijk denken dat het werken volgens de filosofie van scrum eenvoudig is, moeten veel bedrijven toegeven dat dit helemaal niet het geval is. Er moet namelijk echt een schakel worden gemaakt, en dat is niet voor iedereen even makkelijk. Er moet sprake zijn van gedragsverandering en dat is iets wat niet binnen een dag kan worden bereikt. Daarvoor is een zeer goede training nodig onder goede begeleiding.


Comments are closed.